Home

Over PHI

Counseling

Filosofiecursus

Huiswerkbegeleiding

Stiltewandeling

Waarom Phihuis?

Ik heb met heel veel plezier tien jaar als leerkracht gewerkt op een basisschool. Met liefde voor alle kinderen heb ik telkens manieren gezocht om kennis over te dragen. Steeds vaker merkte ik echter dat mijn interesse veel verder reikte dan het overdragen van kennis. Ik zag in alle kinderen hun talent en werkte van daar uit om hun zelfvertrouwen te vergroten zodat ze zich vaardigheden eigen konden maken om problemen in de lesstof aan te pakken en inzicht te krijgen in hun sterke en minder sterke kanten. Ik deed dit niet volgens een vooraf bedacht vaststaand concept maar dit verliep volgens een spontaan proces. Dat dit botste met de reguliere gang van zaken in het onderwijs zal duidelijk zijn.

Voor mij is de essentie van lesgeven dat de leerling zelf een actieve rol speelt in zijn eigen leerproces. Zonder leerlingen zouden er geen leraren zijn. Er kan alleen maar sprake zijn van interactie (en niet van eenrichtingsverkeer waarbij de leerkracht het "beter" weet dan de leerling) en die gaat verder en dieper dan het cognitieve, sociale en emotionele niveau. Het is mijns inziens een taak van iedere leerkracht om telkens te blijven beseffen dat van iedere leerling geleerd kan worden. Ik volg dan ook de raad op van de kinderen die ik les heb gegeven: "Juf, je hebt ons geleerd om in ons zelf te geloven, nu moet je ook in jezelf geloven hoor!"

Ik kon en wilde mij niet langer conformeren aan het onderwijs zoals ik het heb ervaren maar wilde wel heel graag met kinderen blijven werken. Ik besloot om mijn creativiteit en mijn kennis te bundelen en mijn eigen bedrijf op te zetten. Je bent welkom om te kijken of we een oplossing kunnen bedenken voor een praktisch probleem waar je tegenaan loopt, maar ook met zingevingvragen kun je bij het Phihuis terecht.   

Ik werk niet volgens een vaststaand concept. Afhankelijk van je vraag en waar jij je het prettigst bij voelt, kijken we hoe je verder op weg te helpen bent. Dit kan zijn door middel van gesprekken, wandelingen, schilderen, rollenspel of schrijven.Phi

φ (phi) is de 21e letter uit het Griekse alfabet en wordt gebruikt in verscheidene gebieden van wetenschap waaronder natuur- en wiskunde. Het is behalve een Griekse letter ook een symbool voor het getal 1,618 dat wordt gezien als het gulden getal.
De Italiaan Fibonacci is bekend geworden omdat hij in de 12e eeuw een reeks getallen in het westen introduceerde die wij nu nog kennen als de Fibonaccireeks 0-1-1-2-3-5-8-13-21-34… Maar dat is niet de enige reden waarom deze reeks bekend staat. Dat heeft nog een reden. Als je namelijk twee opeenvolgende getallen door elkaar deelt krijg je een waarde nabij phi.
5 / 3 = 1.66
8 / 5 = 1.6
13 / 8 = 1.625
21 / 13 = 1.615
34 / 21 = 1.619
Phi, oftewel 1.618, wordt algemeen vaak gezien als het mooiste getal dat er bestaat.

Mijn belangstelling voor φ komt voort uit mijn behoefte aan esthetiek, in combinatie met mijn honger naar kennis en inzicht.

Φ staat voor mij symbool voor een verbondenheid tussen twee gebieden namelijk die van de:
• wetenschap (het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels, wetmatigheden, theorieën, hypotheses en systemen waarmee verdere kennis verkregen kan worden), uitgaande van het streven naar objectieve en bewijsbare waarheid  en
• esthetiek (zoals in de klassieke oudheid het een onderdeel was van het filosofisch gedachtegoed en niet als apart gebied zoals gedefinieerd is in de 19e eeuw als de filosofie van de kunst) als ervaren van objectieve waarheid/schoonheid.

Voor mij is het interessant om voortdurend te onderzoeken waar de verbinding zit, zowel op interpersoonlijk als op intrapersoonlijk vlak.
Kan iets mooi zijn? Kan iets mooi zijn zonder dat het ooit gezien is? Wordt iets pas mooi als het wetenschappelijk onderzocht is of esthetisch ervaren? Dat zijn filosofische vragen die ook op toepassing zijn op ons zelf. Hoe kunnen wij het goede/mooie in ons zelf naar boven halen als wij dat om welke reden dan ook (tijdelijk) niet kunnen zien? Hoe kunnen wij onze talenten benutten? Welke weg hebben we te bewandelen om onze onvolkomenheden te accepteren en te integreren in ons bewustzijn? Wij zijn het onderzoeken waard.

 

 

 

 
   

Tarieven

Contact

Links

 
   
kvk 55037453 | btw 162655204B01 | algemene voorwaarden | design www.webenlogo.nl